skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

VOORKEURSTERM

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen  

TYPE

  • http://purl.org/dc/dcmitype/Text

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023466&hoofdstuk=3&paragraaf=3&artikel=24&lid=1&opsommingsonderdeel=b&z=2012-10-01&g=2012-10-01

Download dit concept: