skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

VOORKEURSTERM

Digitale overheid - Authentieke gegevens  

URI

https://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen/stelselcatalogus/authentieke-gegevens

Download dit concept: