skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Aanduiding record inactief  

Definitie

  • Voorkomens van objecten met een begindatum in de toekomst die zijn gemuteerd. Ze maken daarmee geen onderdeel meer uit van de levenscyclus.

Toelichting

  • Een attribuut met de waarde 'J' of 'N'. De meeste voorkomens hebben de waarde 'N'. Voorkomens met de waarde 'J' zijn voorkomens van objecten met een begindatum in de toekomst, die zijn gemuteerd. Wanneer een voorkomen op inactief wordt gezet, betekent dit dat het voorkomen raadpleegbaar blijft, maar dat het bij het opvragen van de levenscyclus van het object niet voorkomt in de geldige tijdslijn (opeenvolging van in de tijd aaneengesloten voorkomens). Als er meerdere mutaties plaatsvinden op een object waarop sprake is van een toekomstige mutatie, zullen deze mutaties eenzelfde datum begin geldigheid krijgen. Het onderscheid tussen (en de volgorde van) deze mutaties wordt gemaakt door het Tijdstip, dat opgenomen is bij de datum begin geldigheid.

URI

http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/AanduidingRecordInactief

Download dit concept: