skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Ligplaats  

Definitie

  • Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig

Toelichting

  • Een ligplaats is een vaste plaats in het water waar een vaartuig langdurig mag liggen. Soms hoort er ook een oever bij deze ligplaats. De gemeente heeft de ligplaats aangewezen.

URI

http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Ligplaats

Download dit concept: