skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Status > In gebruik > Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)
Status > Niet ingemeten > Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

Voorkeursterm

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)  

Definitie

  • Een verblijfsobject waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is voltooid of waarvan in een schriftelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat het verblijfsobject feitelijk in gebruik is genomen voor bijvoorbeeld bewoning dan wel bedrijfsuitoefening of dat het weliswaar (nog) niet in gebruik is genomen maar naar het oordeel van de gemeente wel gebruiksgereed is.

Heeft breder begrip

Behoort tot groep

URI

http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/VerblijfsobjectInGebruik_nietIngemeten

Download dit concept: