skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

aantekening  

Definition

  • Een Aantekening is een aanvulling op de registratie van een registergoed met betrekking tot feiten die gevolgen kunnen hebben voor de uitoefening van de rechten op dit registergoed.

Scope note

  • Een aantekening betreft een verwijzing naar een ter inschrijving aangeboden stuk waarin 1 of meer Kadastrale Objecten zijn vermeld. Het desbetreffende stuk heeft niet geleid tot wijziging in de tenaamstelling van die Kadastrale Objecten, maar wordt slechts aangetekend bij de objecten. Een aantekening kan betrekking hebben op een Kadastraal object, op een specifieke Tenaamstelling van een zakelijk recht op een kadastraal object en/of op een specifieke Zekerheidsstelling op een kadastraal object.<br> Het betreft o.m. een verwijzing naar:<br> * Stukken inzake vestiging of beëindiging van erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen<br> * Privatieve lasten<br> * Gerechtelijke uitspraken<br> * Koopovereenkomsten<br> * Verkrijging van (een aandeel in) een zakelijk recht onder opschortende voorwaarde<br> * Onderbewindstellingen<br> * Rangwisseling Hypotheek<br> * Stukken die ter inschrijving in de openbare registers worden aangeboden krachtens de wet Wilg, Overgangswet NBW, wet geluidshinder, Boswet, Flora- en Faunawet, Woningwet 1988, etc.<br> * Besluiten en vervallen verklaringen van een publiekrechtelijke beperking (WKPB)<br> Om "vervuiling" bij het samenvoegen c.q. splitsen van percelen te voorkomen wordt:<br> * de door het bestuursorgaan aangeleverde begrenzing van een publiekrechtelijke beperking in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen of, <br> * de buitenomtrek van de begrenzing van de percelen, waarop de aantekening betrekking heeft, in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen.<br> Aantekening is dus niet een zelfstandig object, maar een aanduiding dat een stuk is aangetekend bij elk betrokken Kadastraal Object.<br> In bepaalde situaties verwijst de aantekening ook naar een bepaalde tenaamstelling of naar een bepaalde zekerheidsstelling dat rust op dat Kadastrale Object. Dit is echter optioneel.<br> Ook blijft een stuk in voorkomende gevallen aangetekend bij een object nadat de desbetreffende tenaamstelling c.q. zekerheidsstelling bij dat object niet meer actueel is (er is dan geen verwijzing meer naar een tenaamstelling c.q. naar en zekerheidsstelling, maar de verwijzing naar het object blijft bestaan).

Description

  • Een aantekening is een aparte vermelding bij de inschrijving van een registergoed in de Basisregistratie Kadaster. De aantekening heeft te maken met zaken of gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor wat iemand mag doen met een registergoed.

In other languages

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/Aantekening

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1/25/08