skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Appartementsrecht  

Definition

  • Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Broader concepts

Scope note

  • Een aandeel in een recht op een gebouw en daarmee onlosmakelijk verbonden het uitsluitend gebruiksrecht van een bepaald privé-gedeelte in dat gebouw. Dat kan ook een garage of een parkeerplaats zijn. De privé-gedeelten zijn dus niet altijd woongedeelten. Een splitsing in appartementsrechten komt tot stand door inschrijving van een notariële akte van splitsing bij het kadaster. Elke splitsing in appartementsrechten kent een Vereniging van Eigenaren (VVE). Een splitsing in appartementsrechten kan worden gewijzigd. Ook kan binnen een bestaande splitsing een appartementsrecht worden ondergesplitst, d.w.z. een splitsing binnen een splitsing. Tenslotte kan een splitsing in appartementsrechten weer worden opgeheven. Voor al de genoemde rechtshandelingen is een notariële akte nodig die in de Openbare Registers moet worden ingeschreven. Zie voor de wettelijke regeling van appartementsrechten Boek 5 Burgelijk Wetboek.

Description

  • Een appartementsrecht is het recht dat iemand of een organisatie heeft om eigenaar te zijn van een deel van een gebouw of een stuk grond. In de praktijk wordt dit deel meestal een appartement genoemd.

Editorial note

  • 20140219 van "een iemand" "iemand" gemaakt, n.a.v. eigen bevindingen.
  • 20141003 bij uitleg gebruik verandert in eigendom, anders lijkt het net dat het om een vruchtgebruik op een appartementsrecht gaat.
  • 20141802 Klare Taal definitie aangepast n.a.v. INKA bericht
  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek, Artikel 5:106 lid 4

In other languages

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Appartementsrecht

Download this concept: