skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet  

Definition

  • Een beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet is een deel van het Nederlands grondgebied dat door Gedeputeerde Staten is aangewezen als beschermde leefomgeving, omdat die plaats van wezenlijke betekenis is als leefomgeving voor een beschermde inheemse plantensoort of een beschermde inheemse diersoort, met het oog op instandhouding van die plaats ten behoeve van die soort.

Broader concept (partitive)

Entry terms

  • Beschermd Leefgebied

Scope note

  • Van een dergelijk feit zal aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort

Description

  • Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet of een beschermd Leefgebied is een gebied dat volgens de provincie beschermd moet worden omdat er waardevolle planten of dieren in leven. Als het gebied niet beschermd wordt, is er kans dat die planten of dieren uitsterven.

Editorial note

  • Ontleend aan de Flora- en faunawet, Artikel 19 lid 1

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Beschermde_leefomgeving_Flora-_en_Faunawet

Download this concept: