skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

besluit > besluit inzake onteigening

Preferred term

besluit inzake onteigening  

Definition

  • Een Besluit inzake onteigening is een besluit tot het ontnemen van enig goed ten behoeve van de overheid en ten algemene nutte, tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling

Broader concept

Broader concepts

Scope note

  • De onteigening kan het gehele of een gedeelte van een perceel betreffen. Van een dergelijk besluit kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort. In de praktijk geschiedt onteigening bij Koninklijk Besluit op grond van titel 4 Onteigeningswet. In het publiek belang van de Staat, Provincie, Gemeente of Waterschap. Anders gezegd: onteigening geschiedt slechts, wanneer het openbaar belang erdoor gediend is, bijv. voor het aanleggen van publieke werken, zoals wegen, spoorwegen, kanalen, dijken en verder in verband met maatregelen in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting, de stadsvernieuwing en de landinrichting. De onteigening loopt via een geding bij de arrondissementsrechtbank. Sinds 1972 kan ook de vervroegde onteigening worden uitgesproken, waarbij een voorschot wordt toegekend en over de definitieve schadeloosstelling verder wordt geprocedeerd.

Description

  • Een besluit inzake onteigening is een besluit waarbij de overheid iemand dwingt een eigendom aan haar te verkopen, omdat ze dat eigendom nodig heeft voor een algemeen belang. De overheid betaalt daarvoor aan die ander een vooraf afgesproken bedrag.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/BesluitInzakeOnteigening

Download this concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1/25/08