skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

There is no term for this concept in this language.

Preferred term

Besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht (nl)  

Definition

  • A decree on the basis of the Removal of Impediements in Private Law Act is a decree to impose an impediment in private law.

Broader concepts

Scope note

  • De Belemmeringenwet Privaatrecht (veelal afgekort tot BP) biedt de mogelijkheid om eigenaren en rechthebbenden alsook hun rechtsopvolgers een plicht op te leggen tot het gedogen van bepaalde werken in, op of boven hun eigendom (de zogenaamde gedoogplicht). Meer precies gaat het er bij toepassing van de BP om dat: a.de ondernemers van een openbaar werk b.de rechthebbende van een onroerende zaak en zijn rechtsopvolger(s) c.kunnen verplichten tot het gedogen d.van de aanleg/instandhouding (aanwezigheid) of verandering van een (bestaand) werk e.in, op of boven de onroerende zaak van de rechthebbende. Dit gaat dus minder ver dan bij onteigening, waarbij sprake is van de gedwongen ontneming van eigendom. Immers, bij toepassing van de BP kan een eigenaar zijn grond in bezit houden, alleen moet hij een werk in, op of boven zijn grond toestaan. De ondernemers zoals die onder a. worden bedoeld zijn veelal gas-, water- en elektriciteitsbedrijven en overheidsinstanties. De BP geeft geen definitie van het begrip 'openbaar werk'. Gelet op de praktijk worden daartoe in ieder geval gerekend allerlei soorten kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor het transport van gas, olie, drinkwater, elektriciteit en afvalwater (riolering) en onder- of bovengrondse hoogspanningsleidingen.

Source

Editorial note

  • 20140310 Uitleg: hoewel voorziening geen B1 woord is, hebben we dit wel laten staan. We hadden geen goed alternatief. Zie document bevindingen klare taal redactieraad maart 2014.
  • 20140310 Uitleg: van de zinsdeel "in zijn grond" of "in of op zijn grond." Zie document bevindingen klare taal redactieraad maart 2014.
  • 20140310 Uitleg: van uitvoeren: uitvoert gemaakt. Zie document bevindingen klare taal redactieraad maart 2014.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_op_basis_van_Belemmeringenwet_Privaatrecht

Download this concept: