skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder  

Definition

  • Een Besluit op grond van artikel 110 i Wet geluidhinder is een besluit, houdende een beslissing tot het vaststellen van een hogere waarde dan de bij of krachtens deze wet genoemde waarden.

Broader concepts

Scope note

  • Van een dergelijk feit zal aantekening worden gemaakt

Description

  • In dit besluit bepaalt de overheid dat er meer geluid mag zijn dan in de Wet geluidhinder staat.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_op_grond_van_artikel_110_I_Wet_geluidhinder

Download this concept: