skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering  

Definition

  • Een Besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering is een besluit van de gemeenteraad om af te wijken van een milieukwaliteitsnorm met betrekking tot bodem, geluid en lucht en om af te wijken van de waarden en afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij.

Broader concepts

Scope note

  • Van een dergelijk feit wordt aantekening gemaakt. De gemeenteraad neemt een dergelijk besluit ten behoeve van het vestigen van milieugevoelige bestemmingen en in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit.

Description

  • In dit besluit beslist de gemeenteraad om af te wijken van de milieuregels voor bodem, geluid en lucht. Of om af te wijken van de waarden en afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij.

Editorial note

  • ontleend aan de Interimwet Stad en Milieubenadering

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_op_grond_van_de_Interimwet_Stad_en_Milieubenadering

Download this concept: