skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Besluit tot heffen van bouwgrondbelasting, Gemeentewet  

Definition

  • Een besluit tot heffen van bouwgrondbelasting is een besluit op grond van de Gemeentewet tot het heffen van baatbelasting ter zake van de in een bepaald gedeelte van de gemeente gelegen onroerende zaak die gebaat is door voorzieningen die tot stand worden of zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur, van degenen die van die onroerende zaak het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, waarbij de aan de voorzieningen verbonden lasten geheel of gedeeltelijk worden omgeslagen.

Broader concepts

Scope note

  • Bouwgrondbelasting is een begrip uit de oude gemeentewet. In de oude gemeentewet waren bouwgrondbelasting en baatbelasting gescheiden. Een dergelijke belasting valt tegenwoordig onder een baatbelasting (nieuwe stijl)

Description

  • Een besluit tot heffen van bouwgrondbelasting is een besluit van de gemeente om iemand bouwgrondbelasting te laten betalen. De eigenaar van de bouwgrond betaalt deze belasting, omdat hij voordeel heeft van iets wat de gemeente heeft aangelegd voor die bouwgrond. Deze belasting kan ook gelden voor de bezitter van de bouwgrond of voor degene die er voor een deel recht op heeft.

Editorial note

  • 20140319 uitleg verduidelijkt. Zie document bevindingen redactieraad klare taal maart 2014.
  • 20140321 Uitleg: van "voorziening", "iets" gemaakt. N.a.v. document bevindingen redactieraad klare taal maart 2014.
  • Ontleend aan de Gemeentewet en de Bijlage behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_tot_heffen_van_bouwgrondbelasting_Gemeentewet

Download this concept: