skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Bestuursorgaan  

Definition

  • Een bestuursorgaan is een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Broader concepts

Scope note

  • In Artikel 1:1 lid 2 Awb worden enkele organen, personen en colleges expliciet als niet-bestuursorgaan benoemd

Description

  • Een bestuursorgaan is een door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert, waardoor meerdere groepen burgers worden geraakt.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bestuursorgaan

Download this concept: