skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Geluidszone ex. art.41 Wet geluidhinder  

Definition

  • Een Geluidszone ex. Artikel 41 Wet geluidhinder is een afgebakend deel van het Nederlands grondgebied rondom in een bestemmingsplan als industrieterrein aangewezen gronden, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de wettelijke norm niet te boven mag gaan.

Broader concept (partitive)

Description

  • Een Geluidszone ex. Artikel 41 Wet geluidhinder is een gebied rond een industrieterrein waarvoor volgens de Wet geluidhinder bepaalde geluidsregels gelden. Volgens deze wet mag het industrieterrein buiten dat gebied niet meer geluid maken dan wat er in de wet staat.

Editorial note

  • Ontleend aan de Wet Geluidhinder

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Geluidszone_ex._art.41_Wet_geluidhinder

Download this concept: