skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Kwalitatieve verplichting  

Definition

  • Een Kwalitatieve Verplichting is een overeenkomst waarbij bedongen wordt dat de verplichting van een van de partijen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van een haar toebehorend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.

Broader concepts

Scope note

  • Tevens gaat de kwalitatieve verplichting over op rechtsopvolgers. De kwalitatieve verplichting moet worden aangegaan bij notariĆ«le akte.Van een dergelijke overeenkomst kan een aantekening worden gemaakt. Een dergelijke verplichting is niet nodig bij verkrijging onder algemene titel, aangezien bij een dergelijke verkrijging de kwalitatieve verplichting van rechtswege voortgezet wordt.

Description

  • Een Kwalitatieve Verplichting is een afspraak om iets toe te staan, of om iets niet te doen, met een gebouw of stuk grond. Deze afspraak geldt ook voor iemand die het gebouw of stuk grond gebruikt of krijgt door overdracht, verjaring of onteigening.

Editorial note

  • 201505013: Uitleg was: Deze overeenkomst betekent dat regels voor een geregistreerd goed waaraan iemand zich moet houden, ook gelden voor degene die het goed krijgt door overdracht, verjaring of onteigening. De regels gelden ook voor degene die het recht heeft om het goed te gebruiken.
  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek
  • Uitleg voldoet niet aan standaard opbouw, dit hoeft bij de uitleg niet, om het niet ingewikkelder te maken. Zie document bevindingen redactieraad klare taal maart 2014.

In other languages

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kwalitatieve_verplichting

Download this concept: