skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Landgoed  

Definition

  • Een landgoed is een in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak - daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen - voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is

Broader concepts

Broader concept (partitive)

Description

  • Een landgoed is een groot stuk grond met natuur, bos of andere bomen en struiken. Soms staat er ook een landhuis of een ander soort gebouw op dat past bij het karakter van het terrein. Het is belangrijk dat het terrein blijft bestaan omdat het een bijzondere betekenis heeft voor de natuur.

Editorial note

  • Ontleend aan de Natuurschoonwet 1928, Artikel 1 lid 1 sub a

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Landgoed

Download this concept: