skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Rechtspersoon  

Definition

  • Een rechtspersoon is een rechtssubject die zelfstandig drager is van rechten en met een natuurlijk persoon gelijk staat, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.

Scope note

  • Rechtspersonen zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen of kerkgenootschappen.

Description

  • Een rechtspersoon is een organisatie die net als een natuurlijk persoon rechten en plichten heeft.

Editorial note

  • 20140218 Uitleg gewijzigd n.a.v. INKA bericht
  • Ontleend aan het Juridisch Woordenboek, Fockema Andrea's. Het burgerlijk wetboek deel 2, eerste titel beschrijft welke entiteiten rechtspersoonlijkheid bezitten. Artikel 5 noemt dat rechtspersonen wat betreft het vermogensrecht gelijk staan aan natuurlijke personen

In other languages

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Rechtspersoon

Download this concept: