skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Wettelijke herverkaveling  

Definition

  • Een Wettelijke herverkaveling is het op wettelijke basis overeenkomstig het inrichtingsplan samenvoegen, verkavelen en verdelen van onroerende zaken.

Broader concepts

Scope note

  • Een wettelijke herverkaveling vindt plaats met rechterlijke tussenkomst en onder leiding van Rijksdeskundigen ter verkrijging van zo veel mogelijk aaneengesloten landbouwgronden waarop een doelmatige bedrijfsuitoefening mogelijk is. Nieuw verkregen kavels treden met titelzuiverende werking in de plaats van de kavels die zijn ingebracht in de wettelijke herverkaveling. Via herverkaveling wordt een nieuwe kavelindeling tot stand gebracht, waarbij de rechten van grondeigenaren en pachters worden vastgesteld en de nieuwe kavels worden toegedeeld. Wettelijke herverkaveling is dus het ruilen van grond tussen de eigenaren in het gebied. Dit gebeurt op basis van een ruilplan dat daarvoor wordt opgesteld.

Description

  • Een wettelijke herverkaveling is dat stukken grond volgens de wet worden samengevoegd en opnieuw verdeeld. De grond wordt verkaveld zoals in het inrichtingsplan van de provincie staat.

Editorial note

  • Ontleend aan de Wet inrichting landelijk gebied

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Wettelijke_herverkaveling

Download this concept: