skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Er is geen term voor dit concept in deze taal.

Voorkeursterm

Belanghebbende (nl)  

Definitie

  • A party concerned is a person whose interest is directly affected by a decree.

Is specialisatie van

Bron

Redactionele opmerking

  • Het begrip "belanghebbende" wordt bij het Kadaster bestuursrechtelijk gebruikt: in de context van besluiten die het Kadaster neemt, bijvoorbeeld over de vaststellen van een kadastrale grens of de inschrijving in de openbare registers. Er wordt hiermee niet de civiele (Artikel 18a BW Boek 1) of strafrechtelijke (Artikel 798 Rv) betekenis van belanghebbende bedoeld.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Belanghebbende

Download dit concept: