skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Er is geen term voor dit concept in deze taal.

Voorkeursterm

Artikel 191 BW Boek 4 (nl)  

Type

  • dc:BibliographicResource

In andere talen

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002761&titel=6&afdeling=2&artikel=191

Download dit concept: