skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Er is geen term voor dit concept in deze taal.

Voorkeursterm

Artikel 60 BW Boek 5 (nl)  

Type

  • dc:BibliographicResource

In andere talen

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005288&titel=5&artikel=60

Download dit concept: