skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Er is geen term voor dit concept in deze taal.

Voorkeursterm

Artikel 6 BW Boek 3 (nl)  

Type

  • dc:BibliographicResource

In andere talen

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&titel=1&afdeling=1&artikel=6

Download dit concept: