skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Besluit op basis van Wet agrarisch grondverkeer  

Definitie

  • Een besluit op basis van Wet agrarisch grondverkeer is een besluit waarmee een gebied wordt aangewezen als landgoed, landinrichtingsgebied, reservaat, structuurvisiegebied of reconstructiegebied

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit wordt aantekening gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort.

Beschrijving

  • Een besluit op basis van Wet agrarische grondverkeer is dat de overheid een bepaald gebied aanwijst als landgoed, landinrichtingsgebied, reservaat, structuurvisiegebied of reconstructiegebied.

Redactionele opmerking

  • Ontleent aan Artikel 7 en artikel 37 lid 3 Wet agrarisch grondverkeer

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_op_basis_van_Wet_agrarisch_grondverkeer

Download dit concept: