skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

voorkeursterm

beklemrecht  

definitie

  • Een beklemrecht is een zakelijk, ondeelbaar en eeuwigdurend recht op de onroerende zaak van een ander om daarvan het volledige genot te hebben en waardoor men eigenaar wordt van de zich op de grond bevindende gebouwen en beplantingen.

heeft bovenliggend begrip

toelichting

  • Een beklemrecht is een oud vaderlands recht dat lijkt op een combinatie van erfpacht en opstal. Het recht van beklemming is een zakelijk recht dat alleen in de provincie Groningen voorkomt. Het heeft betrekking op grond die van een ander - vaak een kerkgenootschap, maar soms ook een gemeente - wordt gepacht. Het bijzondere is dat de pacht altijd voortduurt en een vaste en onveranderlijke huur heeft. Het recht blijft ook gehandhaafd bij vererving, verkoop of een andere vorm van overdracht. Het recht van beklemming werkt dus vooral ten gunste van de pachter of huurder, de meier; deze werd praktisch gezien eigenaar van de grond. Voor de juridische eigenaar bestaat het eigendomsrecht alleen nog maar uit het recht op een vaste en onveranderlijke huur. Oorspronkelijk, toen de hoogte van de pachtprijs werd vastgesteld, was dit nog een redelijk bedrag in verhouding tot de reële waarde van de grond. Maar omdat de pachtprijs onveranderd bleef, werd met de waarde-vermindering van het geld de pachtprijs steeds kleiner vergeleken met waarde van de grond.Kenmerkend is dat het opstalrecht eeuwig voortduurt en dat de huur onveranderd blijft.Het is een oud vaderlands recht en kan niet meer gevestigd worden. In de openbare register en land registratie kan het beklemrecht nog wel voorkomen.

uitleg

  • Een beklemrecht is het recht van een persoon om voor altijd de grond van iemand anders te mogen gebruiken. Hij wordt daardoor eigenaar van de gebouwen, de bomen en planten op die grond, maar niet van de grond zelf. Wil hij dat recht ook aan iemand anders geven? Dan moet de eigenaar van de grond daarvoor toestemming geven.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/Beklemrecht

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008