skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Belanghebbende  

Definitie

  • Een belanghebbende is een persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Is specialisatie van

Toelichting

  • "Rechtstreeks betrokken" wil zeggen de belanghebbende een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt belang heeft.

Beschrijving

  • Een belanghebbende is een persoon voor wie een besluit directe gevolgen heeft.

Redactionele opmerking

  • Het begrip "belanghebbende" wordt bij het Kadaster bestuursrechtelijk gebruikt: in de context van besluiten die het Kadaster neemt, bijvoorbeeld over de vaststellen van een kadastrale grens of de inschrijving in de openbare registers. Er wordt hiermee niet de civiele (Artikel 18a BW Boek 1) of strafrechtelijke (Artikel 798 Rv) betekenis van belanghebbende bedoeld.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Belanghebbende

Download dit concept: