skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

besluit > besluit op basis van Natuurbeschermingswet 1998

voorkeursterm

besluit op basis van Natuurbeschermingswet 1998  

definitie

  • Een besluit op basis van natuurbeschermingswet 1998 is een besluit van Onze Minister om een natuurmonument als beschermd monument aan te wijzen

heeft bovenliggend begrip

is specialisatie van

toelichting

  • De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van natuurgebieden in Nederland. Het gaat daarbij om de bescherming van gebieden van nationaal belang (de Beschermde Natuurmonumenten) en van internationaal belang (Natura 2000). De Natuurbeschermingswet 1998 biedt het juridische kader voor de aanwijzing van de beschermde natuurgebieden, de vergunningverlening, de rol van het Bevoegd Gezag en de Natura 2000-beheerplannen.Met dit besluit is het natuurmonument nog niet direct definitief een beschermd natuurmonument. Er is bijvoorbeeld bezwaar denkbaar tegen een dergelijk besluit. Ook kan sprake zijn van een voorlopige aanwijzing. Vandaar het onderscheid tussen dit begrip en het begrip "Beschermd natuurmonument". Van een dergelijk besluit kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort.

uitleg

  • Een besluit op basis van Natuurbeschermingswet 1998 is dat de minister besluit dat een stuk natuur of landschap zo waardevol is dat het een beschermd monument wordt.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/BesluitOpBasisVanNatuurbeschermingswet1998

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008