skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Gedoogplicht Ontgrondingenwet  

Definitie

  • Een Gedoogplicht Ontgrondingenwet is een gedoogplicht opgelegd door de Minister om daar waar hij onderzoek ter plaatse nodig oordeelt, rechthebbenden ten aanzien van gronden of wateren de verplichting op te leggen het verrichten van dat onderzoek, alsmede het aanbrengen, het aanwezig zijn, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van de voor dat onderzoek nodige middelen te gedogen.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijke plicht vloeit een publiekrechtelijke beperking voort.

Beschrijving

  • Een gedoogplicht Ontgrondingenwet is dat een eigenaar of een ander die rechten heeft op een stuk grond of water, moet toestaan dat de overheid zijn stuk grond of water onderzoekt. Ook moet hij alles toestaan wat nodig is om dat onderzoek te laten doen. Het onderzoek en de medewerking daaraan zijn een opdracht van de minister.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gedoogplicht_Ontgrondingenwet

Download dit concept: