skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Gedoogplicht ex. hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet  

Definitie

  • Een Gedoogplicht Ex. Hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet is een gedoogplicht op grond waarvan de rechthebbende op of de beheerder van openbare gronden verplicht is te gedogen dat ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk kabels in en op deze gronden worden aangelegd, instandgehouden of opgeruimd

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijke plicht vloeit een publiekrechtelijke beperking voort

Beschrijving

  • Een gedoogplicht ex. Hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet is dat de beheerder of een ander die rechten heeft op een stuk openbare grond, moet toestaan dat deze grond wordt gebruikt voor kabels voor telefoon, televisie of internet.

Redactionele opmerking

  • Ontleent aan de Telecommunicatiewet

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gedoogplicht_ex._hoofdstuk_5_Telecommunicatiewet

Download dit concept: