skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

recht > kwalitatieve verplichting
rechtshandeling > overeenkomst > kwalitatieve verplichting

voorkeursterm

kwalitatieve verplichting  

definitie

  • Een kwalitatieve Verplichting is een overeenkomst waarbij bedongen wordt dat de verplichting van een van de partijen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van een haar toebehorend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.

heeft bovenliggend begrip

is specialisatie van

toelichting

  • De kwalitatieve verplichting moet worden aangegaan bij notariële akte. Deze akte moet worden ingeschreven in de openbare registers. Van een dergelijke overeenkomst wordt een aantekening worden gemaakt in de Basisregistratie Kadaster. Een dergelijke verplichting is niet nodig bij verkrijging onder algemene titel, aangezien bij een dergelijke verkrijging de kwalitatieve verplichting van rechtswege voortgezet wordt.

uitleg

  • Een Kwalitatieve Verplichting is een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat de afspraak om iets toe te staan, of om iets niet te doen, met een gebouw of stuk grond overgaat op diegene die de grond onder bijzondere titel verkrijgt. Verkrijging onder bijzondere titel houdt in verkrijging door overdracht, door verjaring of onteigening.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/KwalitatieveVerplichting

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008