skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

voorkeursterm

privaatrechtelijke beperking  

definitie

  • Een privaatrechtelijke beperking is een beperking van de bevoegdheid tot gebruik van of beschikking over een onroerende zaak of een recht waaraan die zaak is onderworpen. De beperking in de bevoegdheid is niet publiekrechtelijk bij wet geregeld, maar privaatrechtelijk, bijvoorbeeld door een overeenkomst. Wel kan het zijn dat voor inschrijving van deze persoonlijke rechten vereist is dat een wet die inschrijving toestaat (bijvoorbeeld Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken).

toelichting

  • Op een perceel kunnen beperkingen ten aanzien van het gebruik rusten. Beperkingen kunnen ook privaatrechtelijk van aard zijn. Dat zijn veelal bindende afspraken tussen personen, echter zonder wettelijke basis. De aard van privaatrechtelijke beperkingen kan zeer divers zijn: recht van overpad, recht om gezamenlijke gebruik te maken van hemelwaterafvoer etcetera. Een privaatrechtelijke beperking op een vermogensrecht vloeit voort uit een privaatrechtelijke belemmering op een onroerende zaak waarop dit vermogensrecht rustEen privaatrechtelijke beperking op een vermogensrecht vloeit voort uit een privaatrechtelijke belemmering op een onroerende zaak waarop dit vermogensrecht rust. Voorbeelden van privaatrechtelijke beperkingen zijn: er zit een huurder of een andere gebruiker in het huis, er is een erfdienstbaarheid gevestigd (recht van overpad of vruchtgebruik), is de koper wel degene die mag verkopen? Privaatrechtelijke beperkingen kunnen ingeschreven worden in de openbare registers van het Kadaster.

uitleg

  • Een privaatrechtelijke beperking is dat iemand niet alles met een stuk grond of huis mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op de grond of het huis. Deze beperking wordt geregeld volgens het privaatrecht, bijvoorbeeld via een overeenkomst. Soms is er wel een wet nodig die het mogelijk maakt om dit soort beperkingen bij het kadaster in te schrijven. Bijvoorbeeld de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/PrivaatrechtelijkeBeperking

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008