skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Reglement mede-eigenaren  

Definitie

  • Een Reglement mede-eigenaren is een overeenkomst tussen medegerechtigden waarin het genot, gebruik en beheer van gemeenschappelijke goederen wordt geregeld.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt.

Beschrijving

  • Een reglement mede-eigenaren is een overeenkomst tussen personen die samen eigenaar zijn van bepaalde goederen. In de overeenkomst spreken ze af dat ze die goederen samen gebruiken en beheren en hoe ze dat doen.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Burgerlijk wetboek en de Kadasterwet

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Reglement_mede-eigenaren

Download dit concept: