skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Verkrijging onder algemene titel  

Definitie

  • Verkrijging onder algemene titel is een wijze van eigendomsverkrijging door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie of door splitsing

Toelichting

  • Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie en door splitsing. Dit houdt in dat er geen aparte overdrachtsformaliteit per vermogensbestanddeel is en dat schuldeisers niet om toestemming hoeft te worden gevraagd.

Beschrijving

  • Verkrijging onder algemene titel is dat iemand eigenaar wordt van een goed doordat hij dit erft, doordat hij trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Of doordat een bedrijf fuseert of juist gesplitst wordt.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verkrijging_onder_algemene_titel

Download dit concept: