skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Aanwijzing kadastrale grens  

Definitie

  • Aanwijzing kadastrale grens is het door belanghebbenden verschaffen van de voor de bijhouding benodigde inlichtingen aan de met de meting belaste ambtenaar van het Kadaster.

Toelichting

  • De belanghebbenden bij een perceel wijzen de nieuwe grenzen van het perceel aan. De landmeter legt deze grenzen vast in het veldwerk en daarna wordt de kadastrale kaart geactualiseerd.

Beschrijving

  • Aanwijzing kadastrale grens is dat de landmeter verteld wordt hoe de nieuwe grenzen van een stuk grond lopen. Personen die belang hebben bij hoe de grenzen lopen, worden hierbij uitgenodigd. Zij vertellen de landmeter hoe de grenzen moeten lopen. Dit is nodig om een nieuw perceel te vormen.

Redactionele opmerking

  • 20130321 Uitleg verduidelijkt. Zie document bevindingen redactieraad klare taal 2014.
  • Ontleend aan de Kadasterwet, artikel 57 lid 3

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Aanwijzing_kadastrale_grens

Download dit concept: