skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Administratieve teboekstelling schip  

Definitie

  • De administratieve teboekstelling schip is het voorlopig teboekstelling van een schip in de openbare registers.

Toelichting

  • Na de teboekstelling wordt het schip geinspecteerd op eerdere kenmerken en wordt, indien geen kenmerken van eerdere teboekstellingen zijn gevonden, het brandmerk aangebracht.

Beschrijving

  • Administratieve teboekstelling schip is dat een schip voorlopig wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.

Redactionele opmerking

  • 21032014 Uitleg: de zinsdeel "als schip" weggehaald. N.a.v. document bevindingen redactieraad klare taal
  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek en MTS

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Administratieve_teboekstelling_schip

Download dit concept: