skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Artikel 195 BW Boek 4  

Type

  • dc:BibliographicResource

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002761&titel=6&afdeling=2&artikel=195

Download dit concept: