skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Artikel 1 BW Boek 2  

Type

  • dc:BibliographicResource

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003045&titel=1&artikel=1

Download dit concept: