skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Artikel 199 BW Boek 8  

Type

  • dc:BibliographicResource

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005034&hoofdstuk=II&titel=3&afdeling=2&artikel=199

Download dit concept: