skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Artikel 85 BW Boek 5  

Type

  • dc:BibliographicResource

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005288&titel=7&artikel=85

Download dit concept: