skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Artikel 213 BW Boek 6  

Type

  • dc:BibliographicResource

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&titel=5&afdeling=1&artikel=213

Download dit concept: