skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Artikel 80 BW Boek 3  

Type

  • dc:BibliographicResource

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&titel=4&afdeling=1&artikel=80

Download dit concept: