skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Artikel 1:2 Awb  

Type

  • dc:BibliographicResource

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=1&titel=11&artikel=1:2

Download dit concept: