skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Aanvaarding nalatenschap  

Definitie

  • Een Aanvaarding nalatenschap is een positieve keuze met betrekking tot een nalatenschap door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis door de erfgenaam.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Een nalatenschap aanvaarden houdt in dat alle erfgenamen, die de nalatenschap positief hebben aanvaard, samen verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de erfenis van de overledene. Dit houdt ook in dat alle erfgenamen samen eigenaar worden van de bezittingen en schulden van de overledene. De verklaring wordt ingeschreven in het boedelregister. Van een dergelijke verklaring kan aantekening worden gemaakt.

Beschrijving

  • Een aanvaardig nalatenschap is als een erfgenaam, nadat hij een erfenis heeft gekregen, verklaart dat hij de erfenis wil hebben. Hij moet dit doen bij een rechtbank in het gebied waar de overledene het laatst heeft gewoond.

Redactionele opmerking

  • 20130321 Dit is geen gebeurtenis bij het Kadaster
  • 20140310 Uitleg veranderd omdat hieruit niet blijkt dat je eerst een erfenis moet krijgen voordat je hem kunt krijgen. Zie bevindingen redactieraad klare taal maart 2014.
  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Aanvaarding_nalatenschap

Download dit concept: