skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

voorkeursterm

aanvang registratieprocedure(art 155a ONBW)  

definitie

  • Een aanvang registratieprocedure(art 155a ONBW) is een aantekening dat het proces begonnen is om een netwerk te registreren. Degene die zich als eigenaar op 1 februari 2007 gedroeg kan als eigenaar van een netwerk worden geregistreerd.

toelichting

  • Indien de inschrijving in de openbare registers in de Staatscourant en in een landelijk dagblad is gepubliceerd, vervalt de bevoegdheid van derden om het net of een recht daarop op te eisen na een jaar, tenzij de derde binnen deze termijn een dagvaarding met een vordering dat hij recht heeft op het net heeft ingeschreven in de openbare registers. Gedurende 3 maanden na de publicaties is het net niet vatbaar voor overdracht en bezwaring.

uitleg

  • De bevoegd aanlegger ex artikel 155a lid 1 Overgangswet Burgerlijk Wet is een natuurlijk- of niet natuurlijk persoon die zich op 1 januari 2007 als eigenaar van een net gedroeg en bevoegd is de aanleg van een net in te schrijven in de openbare registers van het Kadaster en dat net als eigenaar over te dragen en te bezwaren.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/AanvangRegistratieprocedureart155aONBW

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008