skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten  

Definitie

  • Een aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten is een besluit door de gemeenteraad om een deel van het Nederlands grondgebied aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet Voorkeursrecht Gemeente van toepassing zijn.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Een dergelijke aanwijzing betekent dat de gemeente in de gelegenheid wordt gesteld om dit grondgebied en daarop rustende rechten te verkrijgen. Van een dergelijk feit zal aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort

Beschrijving

  • De Aanwijzing van grond, Wet voorkeursrecht gemeenten is een besluit waarin de gemeenteraad stukken gronden aanwijst die zij als eerste wil kunnen kopen. Dit gebeurt als de gemeente verwacht dat ze de gronden in de toekomst nodig kan hebben om een gebied op een bepaalde manier te kunnen inrichten of gebruiken.

Redactionele opmerking

  • 20140321 Dit is geen gebeurtenis bij het Kadaster.
  • Ontleend aan de Wet voorkeursrecht gemeenten

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Aanwijzing_van_gronden_Wet_voorkeursrecht_gemeenten

Download dit concept: