skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Afsplitsing  

Definitie

  • Een afsplitsing is een rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan wordt verkregen door een of meer andere rechtspersonen waarvan ten minste één lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal toekent aan de leden of aan aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.

Is specialisatie van

Toelichting

  • De verkrijging vindt plaats overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving. Er zijn specifieke regels verbonden hoe de toekenning van lidmaatschapsrechten of aandelen in kapitaal moet verlopen.

Beschrijving

  • Bij een afsplitsing gaat een gedeelte van een rechtspersoon over naar een andere rechtspersoon. Hierbij gaat een deel of het gehele vermogen naar de nieuwe rechtspersoon. Dit vermogen bestaat in ieder geval uit één lidmaatschapsrecht of 1 aandeel. Of het kan zijn dat minstens één van de nieuwe rechtspersonen door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.

Redactionele opmerking

  • 20140321 Dit is geen gebeurtenis bij het Kadaster.
  • 20140321 Uitleg verduidelijkt. Zie document bevindingen redactieraad klare taal 2014

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Afsplitsing

Download dit concept: