skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

rechtshandeling > overeenkomst > afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

voorkeursterm

afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek  

definitie

  • Een afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst tussen mede-eigenaren die een afwijkende regeling inhoudt ten aanzien van bevoegdheden en verplichtingen uit artikel 5:59 lid 1 Burgerlijk Wetboek, welke ook bindend is voor rechtsverkrijgenden.

heeft bovenliggend begrip

is specialisatie van

toelichting

  • Van een dergelijk feit zal aantekening worden gemaakt

uitleg

  • Een afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst tussen mede-eigenaren van een stuk grond. Daarin maken zij afspraken die anders zijn dan wat er staat in artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Deze afspraken gelden ook voor degenen aan wie de mede-eigenaren later het stuk grond overdragen. De afspraken gaan over de rechten en plichten van eigenaren van twee erven waarvan de grens door een sloot, gracht of een dergelijke watergang loopt.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/AfwijkendeRegelingArtikel59Boek5VanHetBurgerlijkWetboek

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008