skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek  

Definitie

  • Een Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst tussen mede-eigenaren die een afwijkende regeling inhoudt ten aanzien van bevoegdheden en verplichtingen uit artikel 5:59 lid 1 Burgerlijk Wetboek, welke ook bindend is voor rechtsverkrijgenden.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit zal aantekening worden gemaakt

Beschrijving

  • Een Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst tussen mede-eigenaren van een stuk grond. Daarin maken zij afspraken die anders zijn dan wat er staat in artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Deze afspraken gelden ook voor degenen aan wie de mede-eigenaren later het stuk grond overdragen.

Redactionele opmerking

  • Ontleent aan het Burgerlijk Wetboek, Artikel 5:59 lid 1

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Afwijkende_regeling_artikel_59_boek_5_van_het_Burgerlijk_Wetboek

Download dit concept: