skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Akte  

Definitie

  • Een akte is een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen.

Toelichting

  • Een akte is authentiek of onderhands. Een authentieke akte is een openbare akte in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen. Een onderhandse akte is een akte die niet authentiek is. Een notariële akte is een authentieke akte. Notariële akten kunnen zijn partij-akten of proces-verbaal-akten. Partij-akten bevatten waarnemingen van de notaris, verklaringen van partijen en eventueel bevestigingen daarvan door getuigen. Proces-verbaal-akten bevatten slechts waarnemingen van de notaris en eventueel bevestigingen daarvan door getuigen

Beschrijving

  • Een akte is een ondertekend document dat gebruikt wordt als bewijs.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Fockema Andreae's Juridisch woordenboek en de Wet op het notarisambt, Titel V.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Akte

Download dit concept: