skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Dit concept is verouderd. Gebruik dit concept niet meer!

aantekening > BP (zak. recht/ged. pl.)

voorkeursterm

BP (zak. recht/ged. pl.)  

definitie

  • Een besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht (zakelijk recht/gedoogplicht) is een besluit tot opleggen van een privaatrechtelijke belemmering resulterend in een zakelijk recht of een gedoogplicht.

heeft bovenliggend begrip

is specialisatie van

toelichting

  • Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) regelt dat aan de gerechtigde van een stuk grond een gedoogplicht kan worden opgelegd die de volle eigendom van zijn grond beperkt. Onder gerechtigde wordt ook begrepen: de eigenaar, erfpachter, opstaller en gerechtigde tot een erfdienstbaarheid. Een gedoogverplichting kan alleen worden opgelegd voor openbare werken van algemeen nut. Bijvoorbeeld een gemeente die de grond nodig heeft voor de aanleg van riolering in particuliere grond of nutsbedrijven zoals Nuon en Essent die de grond nodig hebben voor de aanleg van een openbaar werk. Een gedoogplicht opleggen kan niet zo maar. Partijen moeten eerst proberen om onderling afspraken te maken over onder andere de vestiging van een zakelijk recht (bijvoorbeeld erfpacht of opstalrecht). Uit de nadere omschrijving van bijvoorbeeld het (opstal)recht zal moeten blijken dat het in dit geval gaat om een opstalrecht met betrekking tot leidingen/nutsvoorzieningen. Pas als partijen er niet uitkomen, kan de minister worden gevraagd om een gedoogplicht op te leggen.

uitleg

  • Een besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht is een besluit van de overheid dat een eigenaar van een stuk grond moet toestaan dat het Rijk, de provincie of een waterschap werkzaamheden uitvoert in of op zijn grond.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/BPZakRechtGedPl

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008